Benkő Ingatlaniskola

Ingatlanos tanfolyamok a legjobb árakon

 

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tanfolyam
 


 

KEOR azonosító száma: 04884001
Megnevezése: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:
0488 Több tudományterületet átfogó programok, az üzleti ismeretek, ügyvitel és jog főirány túlsúlyával

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
 52 341 02 OKJ azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés vagy 04164 azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmény:
 –
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 

 

Munkaterület,munkakör rövid, jellemző leírása

 
Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan hasznosítása szerinti értékek meghatározásával foglalkozik. Az értékelt ingatlan beépíthető telek, lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan, termőföld, történeti jelentőségű (régészeti vagy műemléki védettség alatt álló) és mezőgazdasági ingatlan egyaránt lehet. Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenysége során az európai értékelési normák által meghatározott fogalmakat, módszereket, eljárásokat alkalmazva jár el. Az értékeléshez közreműködő szakértőket vonhat be. Hitelbiztosítéki értékbecslést is végezhet. Ismeri az ingatlanpiac keresleti és kínálati oldalának sajátosságait, mely alapján hasznosítási, befektetői javaslatot és kockázatelemzést készít. A megbízási feladatait, valamint azok teljesítését és eredményét teljes körűen dokumentálja. Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítői tevékenység szolgáltatási tevékenységnek minősül, melyet megkezdése előtt be kell jelenti és nyilvántartásba kell vennie az ingatlan-vállalkozás felügyeleti hatóságnak.