Benkő Ingatlaniskola

Ingatlanos tanfolyamok a legjobb árakon

 

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tanfolyam
 


A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány és középfokú Ingatlanközvetítő tanfolyami záróvizsga

A munkaterület jellemző leírása:
Kezeli az ingatlanpiac kínálati oldalát
Kezeli az ingatlanpiac keresleti oldalt
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Fejleszti szakmai ismereteit, követi az európai szabályokat
Lebonyolítja az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket
Lebonyolítja az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában
Adatbázist készít, számítástechnikai tevékenységet végez
Matematikai, statisztikai gazdasági számításokat végez
Befektetői szakértői anyagot készít 
Marketingtevékenységet végez
Értékbecslést készít
Ingatlanvagyon értékelést végez
Hitelbiztosítéki értékelést végez
Ingatlanszakmai tanácsadást végez
Ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányít

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenység olyan önálló feladatkör, amely a szakmai ismereteken alapulva, az ingatlan és az azzal összefüggő vagyonértékű jogok és vagyoni értékek minden elemének értékelésére, az értékelési munkafolyamat minden részletére kiterjed és feltételezi az ingatlanpiac, továbbá az ingatlanközvetítő tevékenység szakterületének ismeretét.

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakember:

az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében a megbízókkal kötött szerződés alapján meghatározza az ingatlan hasznosításának megfelelő értékeket,
ismeri és alkalmazza az EVS (European Valuation Standards - Európai Értékelési Normák ) által meghatározott fogalmakat, módszereket, eljárásokat,
ismeri és magabiztosan alkalmazza az értékelés alapvető formáit (hozamértékelés, műszaki elvű értékelés, piaci összehasonlító értékelés) és ezek változatait (a beépíthető telekingatlanok, a lakóépületek, lakóparkok, az egyéb beépített ingatlanok területén),
 a megbízókkal kötött szerződés alapján az ingatlanvagyon-értékelés és közvetítés feladatkörét elvégzi, az eredményeket teljes körűen dokumentálja,
az összetett feladatok elvégzésénél irányítja és ellenőrzi az értékelésben közreműködő szakértők munkáját a megbízó megrendelésére,
megbízási szerződés alapján a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmányt készít,
az etikai normák betartásával, mindig legjobb tudása alapján teljesíti a megbízást.
 
Kötelező szakmai tantárgyak:
1. Műszaki ismeretek
2. Jogi ismeretek
3. Gazdasági ismeretek
4. Ingatlanvagyon-értékelés gyakorlata
5. Értékbecslési módszerek
6. Záró vizsgadolgozat készítése

Követelmények:
Szorgalmi időszakban a kiadott gyakorlati feladatok megoldása, benyújtása. Témazáró vizsga sikeres
(61 %) teljesítése.  A szorgalmi időszakot követően a záróvizsga dolgozat elkészítése és benyújtása a megadott határidőre

Záróvizsga részei:
írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga

Áthallgatás:
Az egyes tanfolyamok között az átjárhatóság biztosított a jogi, gazdasági és műszaki tantárgyak kompatibilitása miatt, így a hallgató kedvezményes áron végezhet több tanfolyamot is.

Kapcsolódó képzések:
  • Ingatlankezelő
  • Társasházkezelő
  • Társasházkezelő + Ingatlankezelő